IZLAGAČI

ŽELITE IZLAGATI NA NAJVEĆEM SAJMU

SPORTA U REGIJI?

REZERVIRAJTE SVOJE MJESTO JOŠ DANAS!

Cijene izložbenog prostora

UREĐENI PROSTOR

Cijene po m2 za 3 dana
390 kn + PDV
 • paviljonski izložbeni prostor
 • prijavna pristojba
 • natpisna ploča
 • reflektori
 • info pult i 2x barska stolica
 • tepih (boju određuje organizator i nije podložna promjeni)
 • zid visine 2,5m sa bijelim ispunima
 • paušal električne energije
 • dnevno čišćenje
 • pripremno razdoblje (1 dan)
 • raspremno razdoblje(1 dan)
 • unos u katalog izlagača

OSNOVNA LOKACIJA

Cijene po m2 za 3 dana
300 kn + PDV
 • paviljonski izložbeni prostor
 • prijavna pristojba
 • paušal električne energije
 • pripremno razdoblje (1 dan)
 • raspremno razdoblje(1 dan)
 • unos u katalog izlagača

*osnovna lokacija podrazumijeva samo poziciju na sajmu (ne uključuje zidove, tepih…)

VANJSKA LOKACIJA

Cijene po m2 za 3 dana
150 kn + PDV
 • vanjski izložbeni prostor
 • prijavna pristojba
 • paušal električne energije
 • pripremno razdoblje (1 dan)
 • raspremno razdoblje(1 dan)
 • unos u katalog izlagača

*vanjski prostor podrazumijeva samo poziciju na sajmu (ne uključuje zidove, tepih…)

Tlocrt paviljona

(preuzmi uvjete klikom na dugme)